Cáp Allen Bradley Bulletin 2090-XXNPMP-16S09

Liên hệ báo giá

Loại: Cáp phản hồi

MPN:2090-XXNPMP-16S09

Mẫu:2090-XXNPMP-16S09

Kệ:Q-10

Sê-ri:A

Số bộ phận:2090-XXNPMP-16S09

Nhà sản xuất:Allen Bradley

Quốc gia/Khu vực sản xuất:Hoa Kỳ

GTIN: 646412773165

Số bộ phận của nhà sản xuất GPS: 2090-XXNPMP-16S09