Con trượt Bosch MWA-012-SNS-C0-N-0

Liên hệ báo giá

Khối chạy bi thu nhỏ, BLS, cỡ 12

Chống NRII

Độ chính xác chính xác

Tải trước thấp