Con Trượt mini MWA-012-BLS-C1-P-3

Liên hệ báo giá

Khối chạy bi thu nhỏ, BLS, cỡ 12,

Chống NRII,

độ chính xác chính xác, tải trước thấp