Con trượt bosch KWE-030-SNS-C0-N-1

Liên hệ báo giá

Khối chạy bi BSCL,

SLS, size 20,

Thép CS,

độ chính xác cao,

Tải trước thấp