Con trượt LWA-020-SNS-FN-E-0

Liên hệ báo giá

Khối chạy bi thu nhỏ, BLS, cỡ 12

Chống NRII

Độ chính xác chính xác, tải trước thấp