Con trượt mini Bosch MWA-009-SNS-C0-N-3

Liên hệ báo giá

Khối chạy bi thu nhỏ, BLS, cỡ 12,

Chống NRII,

Độ chính xác chính xác,

Tải trước thấp