Con trượt Bosch KWE-045-FNS-C1-N-1

Liên hệ báo giá

Khối chạy bi BSCL, SLS,

Size 20

Thép CS

Độ chính xác cao, tải trước thấp