Điều áp lọc camozzi MX2-3/8-FR0000

Liên hệ báo giá

Mã hàng hóa: 84811005

Xả ngưng tụ: Xả thủ công bán tự động

Mức độ lọc: 25 micron

Cấu trúc thiết kế: Giảm nhẹ (Tiêu chuẩn)

Hướng dòng chảy: Trái sang phải

Vật chất: Technopolymer

 Gắn: Dọc nội tuyến, treo tường (Bằng kẹp)

Phương tiện hoạt động: Khí nén

Kết nối khí nén: G3 / 8

Máy đo áp suất: Không có đồng hồ đo áp suất Quy định áp suất: 0,5 … 10bar

Hãng: Camozzi