Điều áp camozzi MX2-3/8-R000

Liên hệ báo giá

Mã hàng hóa: 84811005

Cấu trúc thiết kế: Giảm nhẹ (Tiêu chuẩn)

Hướng dòng chảy: Trái sang phải

Vật liệu : Technopolymer

Gắn: Dọc nội tuyến, treo tường (Bằng kẹp)

Phương tiện hoạt động: Khí nén Kết nối khí nén: 3/8

Máy đo áp suất: Không có đồng hồ đo áp suất

Quy định áp suất : 0,5 … 10bar

Nhà chế tạo: Camozzi