DS6000- Van 5/2 khí nén

Liên hệ báo giá

Kích thước cổng: 3/8”.(ren 17mm).

Áp suất hoạt động: 0.1 – 0.9 MPa.

Loại van hơi 5 cửa 2 vị trí. (1 đầu coil điện)

Hãng sản xuất: TPC (Hàn Quốc)

Nhiệt độ hoạt động tối đa: 50oC.