Hydraulic Feed Controls ACE

Liên hệ báo giá

Chúng có thể được điều chỉnh chính xác và cung cấp tốc độ từ 12 mm / phút. với lực ăn rất thấp hoặc lên đến 38 m / phút. với tỷ lệ thức ăn cao.