KRC-XYLANH KHÍ NÉN KCC

Liên hệ báo giá

Ap suất hoạt động 10 bar
Kích thước nòng 10/20/30/50
Hãng KCC korea
Loại ISO