Màn hình IFM DX1041

Liên hệ báo giá

Hiển thị công suất tín hiệu analog

Màn hình LED 4 chữ số dễ đọc

Menu cài đặt đơn giản và thao tác 3 nút

Chia tỷ lệ miễn phí và tuyến tính hóa tín hiệu

Lý tưởng để lắp đặt trong tủ và bảng điều khiển