Tay kẹp khí nén JRT JEGB

Liên hệ báo giá

▶ Độ mở kẹp (xem hình): 0 đến 140 mm

▶ Trọng lượng kẹp: 1,25Kg

▶ Tải trọng đề nghị tối đa: 3Kg

(ma sát: 0,3, hệ số an toàn: 2,6)

▶ Lực bám: 15 ~ 150N

(thay đổi theo các tham số tốc độ và lực)

▶ Tốc độ đóng: 14 ~ 140 mm / s

▶ Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C ~ 50 ° C

▶ Độ lặp lại của tay cầm song song: ± 0,08 mm

▶ Tối đa. chiều dài đính kèm: 60mm (đến vị trí tay cầm)