Tay kẹp MFD22S01CL Gimatic

Liên hệ báo giá

  • Khái niệm mới về bàn tay không khí cải tiến.
  • Chuyển động đi xuống (MFD) hoặc chuyển động đi lên (MFU).
  • Phần đàn hồi có thể bằng Silicone hoặc EPDM.
  • Đường kính tay cầm từ 8 đến 85 mm.
  • Các nón mũi tùy chọn để định tâm.
  • Cảm biến từ trường tiệm cận tùy chọn.
  • Một số phụ kiện lắp đặt.