Van điện từ Bimba M4A210-06

Liên hệ báo giá

Chất liệu thân máy: Nhôm

Hoạt động thí điểm trên không kiểu ống chỉ

Có sẵn kích thước cổng 1/8 đến 1/2 NPT

Phạm vi nhiệt độ: 23⁰ F đến 140⁰ F