Van Điện từ Mac Seri 34

Liên hệ báo giá

  • MACSOLENOID® chịu lực cao.
  • Cổng phổ quát.
  • Cổng #10-32 hoặc M5.
  • Xếp hạng cho dịch vụ bôi trơn hoặc không bôi trơn.
  • 10 mm vận hành trực tiếp.