Van điện từ SMC AV4000-04-5GB

Liên hệ báo giá

Loại van: N.C

Số lượng cổng: 2 hoặc 3

Đường ống: Cổng bên hoặc phía dưới

Áp lực vận hành: 0 đến 0,8 MPa

Nhiệt độ môi trường và chất lỏng: –5 đến 60°C (Không đóng băng)