Van điện từ VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2

Liên hệ báo giá

Van điện từ VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2,

Piston trượt, 5/2 hoặc 3/2 mui trần, 1250 l/phút, 10 bar (577295)