Van solenoid Mac seri 41

Liên hệ báo giá

Cv (Tối đa): 0,03

Kích thước cổng: M3

Cấu hình: Inline – Manifold: Plug-in / Non Plug-in