Xilanh ADVC-10-10-P-A

Liên hệ báo giá

ADVC-16-20-I-P-A Xy lanh hành trình ngắn,

Tác động kép,

Lỗ khoan 16mm,

Hành trình 20mm,

Chỉ cái, Đệm đàn hồi 188111