Xilanh điện gripper KCC korea KEHG

Liên hệ báo giá

Loại KEHG 16 KEHG 25 KEHG 40

mở hai mặt

và hành trình đóng (mm) 6 14 30

Mở/đóng tốc độ tối đa

(tại 3.000 vòng/phút) (mm/s) 130 167 158

tối đa. lực kẹp cho

mở và đóng

(tại 250 vòng/phút) “Lưu ý 1)”

(N) 35 100 300

tối đa. khối lượng phôi (kg) 0,35 1 3

Loại vận hành Vít trượt + cam

Hướng dẫn ngón tay Hướng dẫn bóng

tối đa. chiều dài của đồ gá “Note 2)” (mm) 35 80 100

Độ chính xác lặp lại (mm) ± 0,05

Phản ứng dữ dội của ngón tay trên cả hai

các cạnh “Lưu ý 3)” (mm) 0,8 trở xuống 1,2 trở xuống

Nhiệt độ hoạt động ( ℃ ) 1 ~ 55

Phạm vi độ ẩm hoạt động (%RH) 90 trở xuống

Kích thước động cơ áp dụng (mm) 28 42 60