Xilanh điện kẹp KCC KESG

Liên hệ báo giá

Loại KESG 16

KESG 25

mở hai mặt

và hành trình đóng ( ˚ ) 180

tối đa. lực kẹp cho

mở và đóng

(tại 250 vòng/phút) “Lưu ý 1)”

(N) 60 150

tối đa. khối lượng phôi (kg) 0,6 1,5

Loại vận hành Vít bi (0401) + cam Vít bi (0602) + cam

Liên kết hướng dẫn ngón tay

tối đa. chiều dài của đồ gá “Note 2)” (mm) 45 60

Độ chính xác lặp lại (mm) ± 0,02

Nhiệt độ hoạt động ( ℃ ) 1 ~ 55

Phạm vi độ ẩm hoạt động (%RH) 90 trở xuống

Kích thước động cơ áp dụng (mm) 28 42