Xilanh khí nén Parker Taiyo RL2SD25H-300

Liên hệ báo giá

Loại có thể tách rời thuận tiện cho việc bảo trì

Lắp đặt theo bất kỳ hướng dọc và ngang nào