Xilanh Konsei ZD (ZB)

Liên hệ báo giá

Nguồn động lực Air 0,15 đến 0,99MPa

Dầu bôi trơn không dầu hoặc dầu tuabin loại 1 (ISOVG32)

Nhiệt độ môi trường (°C) 5–60

Tốc độ piston sử dụng 50 đến 1000 mm/s