Xilanh Parker Taiyo TAV3

Liên hệ báo giá

Áp suất định mức 0,5MPa

Áp suất vận hành 0,3 đến 0,7MPa

Nhiệt độ môi trường -10 đến +70 độ C (Nhưng không sử dụng khi đông lạnh)

Dầu bôi trơn Mỡ lắp bên trong::Daphne Eponex No.1(Idemitsu Kosan Co., Ltd.)

Dầu bôi trơn hàng không:JIS K2213-1(Dầu tự nhiên ISO VG 32)