Xilanh quay DRVS-25-180-P

Liên hệ báo giá

Truyền động bán quay

DRVS-25-180-P,

Tác động kép,

Kích thước 25,

Góc xoay 180° 1845717