Xilanh quay DRVS-12-270-P

Liên hệ báo giá

DRVS-16-180-P

Truyền động Bán quay,

Tác động kép,

Kích thước 16,

Góc xoay 180° 1845714