Xilanh Quay Koganei RAN20

Liên hệ báo giá

Loại cánh đơn tác động kép

Bốn tùy chọn lắp đặt để cài đặt dễ dàng

Tùy chọn xoay 90° đến 275°

Sử dụng cảm biến trạng thái rắn 4mm

Rò rỉ không khí thấp và hoạt động lâu dài