Xilanh trong phòng sạch MBDA Koganei

Liên hệ báo giá

Kích thước lỗ khoan từ 4,5 mm đến 10 mm

Mô hình phòng sạch tương đương cấp 10 / ISO 4

Khoảng cách gắn ngắn

Thanh piston trơn hoặc nam

Công tắc cảm biến trạng thái rắn ZE Tùy chọn