Xilanh Koganei NHC1D-10

Liên hệ báo giá

Được trang bị tốt nhất để kết nối hoặc xử lý với độ cứng cao và độ chính xác cao.

Giảm 40% khối lượng và giảm 45% kích thước.

Sản phẩm dày thủ RoHS.