Xilanh khí nén Koganei ORC10

Liên hệ báo giá

Loại khe lỗ tròn không có hướng dẫn

Hoạt động tác động kép

Thiết kế nhỏ cho phép các ứng dụng bị hạn chế về không gian

Đệm tích hợp

Công tắc cảm biến tùy chọn