VAN CƠ KHÍ MODEL DM – TPC

Model DM  là loại van cơ điều khiển bằng tay hoặc dưới dạng công tắc hành trình để đóng mở cửa khí. Model DM  – Chức năng và vận hành: Model DM có chức năng sử dụng đóng mở cửa khí bằng tay như ấn, nút xoay hoặc dùng cánh tay đòn cơ khí để tỳ, đè và trượt. Vận hành: Van cơ khí vận hành thay bằng sử dụng cuộn từ để hút và đẩy con trượt trong thân van, thì ta phải sử dụng bằng tay hoặc tay đòn, để điều khiển con trượt đóng mở cửa khí. Chú ý: Model DM có nhiều kiểu tác động cơ, về cơ bản thì khác nhau ở cách lắp đặt. – Van DM: Kiểu nút ấn và tay xoay, chủ yếu lắp ở tủ điều khiển, để chờ lực ấn và xoay tay từ con người. – Van DM: Kiểu con lăn và nút tì, chủ yếu lắp trực tiếp tại băng máy và dây chuyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.