Bộ Fuji Electric AL-N11 Limit Switch 5A

Liên hệ báo giá

SKU:IP07187UPC:646412814165

Trọng lượng:1,00 LBS

Chiều rộng:7,00 (in)

Chiều cao:6,00 (in)

Sâu:7,00 (in)