Ống nitta 3R80-03

Liên hệ báo giá

Chất lỏng thích hợp : dầu vận hành tổng hợp gốc khoáng

■ Phạm vi nhiệt độ làm việc : -40 đến +100℃

■ Chiều dài trong một kiện : 100m cho các size 03, 04, 05, 08, và 50m cho cỡ 12, 16