Ống thủy lực Nitta LB70-02 NITTA

Liên hệ báo giá

■ Chất lỏng thích hợp : dầu vận hành tổng hợp gốc khoáng

■ Phạm vi nhiệt độ làm việc : -40 đến +100℃(chỉ có 16 kích cỡ-40~+70℃)

■ Chiều dài trong một kiện : 100m cho các cỡ 02, 04, 06, 08, và

50m cho size 10, 12, 16