Ống thủy lực Nitta 3700-03

Liên hệ báo giá

■ Chất lỏng thích hợp : dầu vận hành tổng hợp gốc khoáng

■ Phạm vi nhiệt độ làm việc : -55 đến +100℃

■ Chiều dài trong một gói đơn vị : 100m