Ống thủy lực Nitta 1000-04

Liên hệ báo giá

Chất lỏng thích hợp : dầu vận hành tổng hợp gốc khoáng

Phạm vi nhiệt độ làm việc : -40 đến +100℃

Chiều dài trong một gói đơn vị : 100m