Ống nitta 5501-04-CL

Liên hệ báo giá

■ Chất lỏng thích hợp : sơn, chất pha loãng

■ Phạm vi nhiệt độ làm việc : -10 đến +60℃

■ Việc lắp ráp các khớp nối với ống mềm sẽ được thực hiện tại nhà máy của chúng tôi.