Tay kẹp khí nén Konsei HMA

Liên hệ báo giá

Model HMA-03AS-WT HMA-05AS-WT

Nguồn động lực Air 0,3 đến 0,7MPa

Dầu bôi trơn không dầu hoặc dầu tuabin loại 1 (ISOVG32)

Nhiệt độ môi trường (°C) 5–60

Hành trình vận hành (mm) 9 15

Đường kính xi lanh (mm) φ16 φ25

Đường kính thanh (mm) φ8 φ10

Thể tích bên trong [qua lại] (cc/chu kỳ) 1,58 6,32

Độ lặp lại (mm) ± 0,03

Trọng lượng cơ thể (kg) 0,42 0,9