Tra dầu camozzi MX2-3/8-L00

Liên hệ báo giá

Mã hàng hóa: 84811005

Cấu trúc thiết kế: Dầu nguyên tử

Hướng dòng chảy: Trái sang phải

Vật chất: Technopolymer Gắn: Dọc nội tuyến, treo tường (Bằng kẹp)

Phương tiện hoạt động: Khí nén

 Kết nối khí nén: 3/8

Nhà chế tạo: Camozzi