Van điện từ JMFH-5-1/4 Solenoid Valve

Liên hệ báo giá

Van điện từ JMFH-5-1/4, 5/2

Bistable, 1100 l/min, G1/4,

Điện (10410)