Van điện từ New Era LX31

Liên hệ báo giá

Số cổng 3 Phương thức chuyển mạch Single Solenoid

Diện tích mặt cắt hiệu dụng [mm2] 1,4〜1,8 Loại đường ống Bese Piping

Hoạt động Voltabe AC:100.200/DC:24 Có thể vận hành bằng tay

Mạch điện từ 3 hướng bên trong thường đóng, van điện từ 3 hướng thường mở