Xilanh Koganei NHBDPGY-8

Liên hệ báo giá

Thích hợp cho việc kẹp và xử lý.

Hoạt động kết hợp với xi lanh để dễ dàng thiết kế cánh tay robot.

Đáp ứng mọi nhu cầu, với thông số kỹ thuật mở 180°, thông số kỹ thuật hành trình dài, thông số kỹ thuật dẫn hướng tuyến tính, v.v.