Công tắc Panasonic ESE16

Liên hệ báo giá

Kích thước bên ngoài: 2,2 mm × 3,35 mm (Chiều cao: 1,5 mm)

Lực lượng hoạt động nhẹ: 250 mN hoặc ít hơn

Hỗ trợ tự động gắn kết: Có thể được gắn bằng vòi phun tiêu chuẩn

Các ứng dụng

Phát hiện phương tiện trong thiết bị điện tử cầm tay