Ống dây thủy lực Nitta moore 3130

Liên hệ báo giá

Giới hạn nhiệt độ hoạt động :-40 đến +100°C

Áp suất làm việc tối đa :10,0 đến 20,0MPa