Giác hút khí nén Piab BL30-4.200200436

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Xử Lý Túi, FDA

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng FDA, Xử Lý Túi

Vật liệu Silicon (SIL)

Mô hình cốc hút BL-4

Cân nặng 5 g

Mô hình cốc hút BL30-4

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 19mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 20mm