Núm hút chân không khí nén Piab BFF110P

Liên hệ báo giá

BFF110P.5R.N47W

Hình dạng cốc hút Ống thổi

Ứng dụng Tấm kim loại dính dầu

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Tấm kim loại dính dầu

Vật liệu Polyurethane (PU)

Cân nặng 160,5 g

Mô hình cốc hút BFF110P Tấm kim loại khô

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 21mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 95mm

Mô hình cốc hút BFF110P Thép tấm dầu