Giác hút Piab B50-2

Liên hệ báo giá

Hình dạng cốc hút Tròn

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Tấm khô Kim loại, NhựaTiêmCác bộ phận đúc

Vật liệu Nitrile-PVC (NPV)

Mô hình cốc hút B

Cân nặng 20 g

Mô hình cốc hút B50-2

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 12,4 mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 30 mm