Giác hút chân không khí nén Piab BL30-3P

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Xử lý túi

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Xử lý túi

Vật liệu Polyurethane (PU)

Mô hình cốc hút BL-3-P

Cân nặng 6 g

Mô hình cốc hút BL30-3P

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 14mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 6 mm